SmartSim - Strategy & Branding

A SmartSim szimulációban egy virtuális tech vállalat felsővezetésének a szerepét láthatjuk el. A vállalat 3 különböző terméket gyárt és értékesít (okostelefon, tablet és laptop) három különböző célcsoport számára (középosztály, felső osztály, vállalati szféra). Mind a három célcsoport, mind a három termék tekintetében más-más preferencia alapján hozza meg a döntését, így nagy szerepet játszik a megfelelő stratégia felépítése. 

A szimuláció a stratégiára és a brandépítésre fókuszál a gyártás és értékesítés mellett. Valamint kiemelt szerepet élvez a K+F, azaz a kutatás és fejlesztés. A már jól működő vállalat termékeit a piaci lehetőségekre építve lehet specializálni, továbbfejleszteni és újrapozicionálni. A stratégia hatékonyságát az eredményességi index méri, melyben a kumuláltprofit mellett a termelési terv teljesítése, a vevői és dolgozói elégedettség is benne van.

A SmartSim szimuláció komplex gondolkodást igényel, hiszen több területet kell eredményesen és összehangoltan menedzselni.

A SmartSim szimulációs szoftver működése röviden:

A diákok egyéni vagy több fős csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális Tech vállalat vezetését.

A virtuális vállalatot éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják. A döntések eredményeiről a írásos jelentést ad a szoftver (Mérleg, Cash flow, Eredménykimutatás), valamint nagy grafikonkészlettel is rendelkezik a szimuláció, mely további elemzési lehetőségeket biztosít.

A szoftver akár 8 periódust, azaz 8 virtuális évet is képes modellezni.

A játék célja a felületen definiált Eredményességi index maximalizálása. A végső indexbe beleszámít a kumulált profit, a piaci részesedés, az átlagos vevői elégedettség és a dolgozói morál is, eltérő súlyozással.
 

A döntések:

Értékesítés: A vállalat 3 különböző terméket gyárt és értékesít három különböző célcsoport számára, különböző preferenciaigények (ár, minőség, promóció, sales képzettség) alapján választják a termékeket a vásárlók.

Termelés: A játék egyik legfontosabb területe, hiszen, ha nincs megfelelő minőségben és mennyiségben előállított késztermék, nincs mit értékesíteni sem. A termelési tényezők beállítása kulcsfontosságú, úgymint nyersanyag, dolgozók, gépek, valamint üzemcsarnok, műszakszám/túlóra beállítása.

HR: Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű terméket tudjunk értékesíteni, fontos feladat az élőmunka pontos megtervezése és allokálása. Ehhez a szimulációban öt különböző munkakört definiálunk.

Beruházás: Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű terméket tudjunk előállítani, szükségünk van a megfelelő technikai háttérre. Ezt a termelőgépek, IT és logisztika pontos megtervezésével tudjuk biztosítani. Ezen a területen lehetőség van beruházásra, valamint bérlésre is, a játékosok feladata eldönteni, hogy melyik opciót milyen mértékben alkalmazzák.

K+F: A kutatás és fejlesztés elengedhetetlen egy tech cég életében, ezért erre a szimulációban is nagy hangsúlyt fektetünk. Minőségi faktorok: Nyersanyag átlagos minősége, kutató képzettség, technológiai szint és a termelési minőség.

Marketing: Ahhoz, hogy az eddig felépített vállalati és termékbrandek jóhírét, megítélését meg lehessen őrizni, szükséges a jól megtervezett marketing. A marketing büdzsé elosztását 5 különböző csatorna között tehetik meg. Ezen kívül a termékek értékesítését promócióval lehet ösztönözni. A marketingdöntéseket a játékosoknak az ismertségi és hűségfaktorok alapján javasolt meghozni.

Finanszírozás: Az eredményes működéshez elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás. Tőke bevonására is van lehetőség, lehetőség van hitet felvenni, kötvényt és részvényt kibocsátani.
 

A játék előnyei és tanulási pontjai:

A játék kihívást jelent és fejleszti az elemzési készséget, mivel a hallgatóknak meg kell találniuk a szükséges kereskedelmi és pénzügyi jelentésekből (például mérleg, eredménykimutatás, cash flow, piackutatás) a számukra fontos adatokat és azokból kiolvasni a stratégiát megalapozó információkat.

Az elemzési készség mellett a stratégiai gondolkodás fejlődik sokat a játék során, a felsővezetői szerepkörben kialakul a globális nézőpont, a vállalati big picture.

A vállalat termékeinek testre szabása és az értékesítés és marketing kialakítása révén a stratégiai márkaépítéshez is közelebb kerülnek.

Mivel egy nagyobb gazdasági egység működését modellezi, a játék érzékelteti azt a versenyhelyzetet, amelyet - az élethez hasonlóan - a gazdasági élet szereplői maguk is befolyásolhatnak.

tervezés a sikeres működéshez elengedhetetlen. Nem csupán a pénzügyekre és a raktárkészletekre kell figyelemmel lenni, hanem biztosítani kell a termeléshez és értékesítéshez szükséges mindegyik összetevő rendelkezésre állását a megfelelő időpontban és mennyiségben (termelésmenedzsment).

A program megfelelően összetett ahhoz, hogy a tanulók ismereteit szintetizálja és átültesse a gyakorlatba.

És ahogy a való életben is, a jó csapatmunka alapvető a sikeres működéshez.
 

Preferenciák:

Budapesti Metropolitan Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Székelyudvarhelyi Tamás Áron Gimnázum
University of the Isthmus