SmartCity - Municipality

A játék idejére a csapatok egy kisváros vezetését veszik át. A városnak célszerű egy stratégiát felállítani, célokat kitűzni, információt elemezni, döntéseket hozni. A játékban a cél: legeredményesebben vezetni a várost. Az eredményes vezetés négy fő szempont szem előtt tartását jelenti: (színvonalas) közösségi szolgáltatások, közvagyon gazdálkodás/pénzügyi menedzsment (eladósodottság), a városi közalkalmazottak elégedettsége, vállalkozóbarátság. A játékban háromféle döntés van: a városvezetés saját állandó - periodikus döntései, a városvezetés projektjellegű döntései/fejlesztések, illetve az állami törvények és a környezet/piac "döntései", illetve hatásai.

Beleszólást enged a játék 6-6 területen a bérek, - fejlesztési támogatások, - közszolgáltatási díjak kérdésébe. Különböző adókat lehet megállapítani, amikből részvényeket, kötvényeket, állampapírokat vásárolhatnak a diákok a város vezetéseként. Amennyiben az adók nem elegendők különböző (közép - és hosszú lejáratú) hitelek felvételére is van lehetőség. Mindezek mellett a játékot 36 különböző projekt is színesíti. Pár példa a projektekre: Körgyűrű -, ipari park -, új iskola -, új óvoda, új bölcsőde építés, bérlakás felújítási program, közhasznú munkaprogramok, különböző városi hivatali szervezetek céggé alakítása, és még sok más érdekes lehetőség, amelyek számtalan kérdés elé állítják a diákokat.

Általában véve, aszimuláció célja, hogy különböző, alternatív döntések hatásait megismertesse anélkül, hogy a tényleges valóság béli költségek felmerülnének. Az oktatási célú játékoknak, mint amilyen ez a játék is, azok a fő céljuk, hogy koncepciókat, technikákat, döntéshozatali folyamatokat mutassanak be, tanítsanak meg és gyakoroltassanak. Az üzleti modellezésen túl a közgazdálkodás önkormányzati szintű modellezése különleges megközelítést tesz szükségessé. Amíg a vállalatoknak, mint gazdasági egységeknek a céljaik, és gazdasági szempontból az üzemtanuk viszonylag hasonlóak, illetve egységesek, addig az önkormányzatoknál speciális szempontok merülnek fel.

A SmartCity szimulációs szoftver működése röviden:

  • A diákok csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális kisváros vezetését.
  • A virtuális kisvárost éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják.
  • A döntések eredményeiről írásos jelentést ad a szoftver.
  • A szoftver beállításai széleskörűen változtathatók a kereslet, a projekt költségek, a fluktuáció és számos további tényező esetében.
  • A szoftver akár 8 periódust is képes modellezni.

A játék előnyei és tanulási pontjai:

  • A program alapvető gazdasági tevékenységektől, vagyis a vállalat irányításából származó legfontosabb stratégiai pontoktól egészen speciális helyzetekig bemutatja a menedzsment döntések sokszínűségét.
  • Bemutatja az összefüggéseket a hagyományos gazdasági döntések és egy kisváros eredményessége között.
  • A program megfelelően összetett ahhoz, hogy akár a tanulmányaik vége felé járó hallgatók ismereteit szintetizálja és átültesse a gyakorlatba.
  • Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi és intézményi beszámolókból (lakossági és közigazgatási adatok, városi intézményi adatok, cash-flow, vagyoni kimutatás stb.), a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.
  • A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.