SimPost – Post Office Services

A szimulációban a játékosok felelőssége egy elképzelt postavállalat vezetése, gazdasági döntések meghozatalával, törekedve az eredményes működtetésre. A cél, hogy a résztvevők megismerjék az üzleti élet kultúráját, a piaci környezetet és a versenyhelyzet világát, a piaci/gazdasági döntéseket egy új szemszögből is megtapasztalják, jobban értsék, és hogy még jobban eligazodjanak a gazdasági fogalmak között. A feladat az adatok elemzése, döntések meghozatala, illetve stratégia kialakítása és végrehajtása. Cél a postavállalat minél eredményesebb működtetése.

A postarendszert több éve liberalizálták: a verseny erős, helyenként kifejezetten erős. Az ország gazdaságilag közepesen fejlett és fellendülés időszakában van.

A játék során a következő területeken kell döntést hozni: termék árazás, fizetési határidők, marketing, HR, beszerzés, beruházás, pénzügyi kérdések, rendkívüli események és projektek indítása.

A SimPost szimulációs szoftver működése röviden:

  • A résztvevők csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális vállalat vezetését.
  • A virtuális vállalt éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják.
  • A döntések eredményeiről írásos jelentést ad a szoftver.
  • A szoftver beállításai széleskörűen változtathatók a kereslet, a fluktuáció és számos további tényező esetében.
  • A szoftver akár 8 periódust is képes modellezni.

A játék előnyei és tanulási pontjai:

  • A program alapvető gazdasági tevékenységektől, vagyis a vállalat irányításából származó legfontosabb stratégiai pontoktól egészen speciális helyzetekig bemutatja a menedzsment döntések sokszínűségét.
  • A program megfelelően összetett ahhoz, hogy akár a tanulmányaik vége felé járó hallgatók ismereteit szintetizálja és átültesse a gyakorlatba.
  • Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi beszámolókból, a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.
  • A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.