FMCGame - Production, Commerce & Marketing

A játékosok egy elképzelt, FMCG (Fast Moving Consumer Goods, azaz gyorsan forgó fogyasztási árukat gyártó és forgalmazó) vállalat irányítását vehetik át, mint a felső menedzsment tagjai. A vállalat három különböző célcsoport számára (kisboltok, szupermarketek, HoReCa) összesen három termékcsoportot gyárt (üdítőital, gyümölcslé és energiaital).

Az FMCGame, mint közgazdasági szimuláció, kifejezetten épít a piaci mechanizmusokra. A játékban jelentősége van, hogy ki, melyik piacon helyezkedik el, illetve, hogy ezek a piacok hány csapatot tartalmaznak. A jobb ajánlattal (magasabb minőség; alacsony ár stb.) rendelkező csapatok elnyerhetik a közvetlen versenytársaiktól a vásárlóik egy részét, ezzel nagyon piaci részesedést realizálhatnak. 

Az FMCGame szimulációs szoftver működése röviden:

A diákok egyéni vagy több fős csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális cég igazgatását.

virtuális cég éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják. A döntések eredményeiről írásos jelentést ad a szoftver, ezenkívül a főbb mutatókat (profit, Cash flow, forgalom…) grafikonon is ábrázolja a program.

A szoftver beállításai széleskörűen változtathatók a kereslet, a projekt költségek, a fluktuáció és számos további tényező esetében.

A szoftver akár 10 periódust, azaz 10 virtuális évet is képes modellezni.

A játék célja a felületen definiált eredményességi index maximalizálása, mely a profitot, fenntarthatóságot, piaci részesedést és vevői elégedettséget foglalja magában eltérő súlyozással. 

A döntések:

Beszerzés: A beszerzések tekintetében külön kell a játékosoknak gondolkodniuk arról, hogy legyen elegendő termelő gép, IT rendszer és megfelelően kiépített logisztika is, hiszen ezek hiányába az értékesítés el fog maradni tervezettől. 

HR: Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű terméket tudjon a vállalat előállítani, majd értékesíteni, fontos feladat az élőmunka pontos megtervezése és allokálása. Ehhez a szimulációban összesen 5 különböző munkakört definiálunk.

Minőség: A játékban definiálunk termékminőséget is, azonban a játékosok erre csak indirekten lehetnek hatással. A minőséget két tényező befolyásolja: a felhasznált nyersanyagok minősége és a mérnökök képzettsége, a termékek végső minőségét ennek a kettőnek a súlyozott átlaga adja meg.

Marketing: Ahhoz, hogy az eddig felépített vállalati és termékbrandek jóhírét, megítélését meg lehessen őrizni, szükséges a jól megtervezett marketing. A marketing büdzsé elosztását 5 különböző csatorna között tehetik meg. Ezen kívül a termékek értékesítését promócióval lehet ösztönözni. A marketingdöntéseket a játékosoknak az ismertségi és hűségfaktorok alapján javasolt meghozni.

Projekt: A játékon belül kiemelten fontos szerepet kapnak a projektek, amelyek hatásaikkal jelentős befolyással vannak a vállalat teljesítményére, de finanszírozást is igényelnek. Ezekkel lehetőség nyílik hatékonyabbá és egyedibbé formálni a vállalatot és termékeit. Jelenleg a játékosok 10 különböző projekt közül választhatnak.

A játék előnyei és tanulási pontjai:

A program alapvető gazdasági tevékenységektől, vagyis a vállalat irányításából származó legfontosabb stratégiai pontoktól egészen speciális helyzetekig bemutatja a menedzsment döntések sokszínűségét.

A szimuláció megfelelően összetett ahhoz, hogy a játékosok elméleti ismereteit átültesse a gyakorlatba, de akár elsőéves hallgatók számára is hasznos és élvezetes, szemléletformáló kiegészítő segítség lehet az elméleti tanagyag elsajátítása mellett.

Bemutatja az összefüggéseket a hagyományos gazdasági döntések és a cég eredményessége között.

Mivel egy nagyobb gazdasági egység működését modellezi, a játék érzékelteti azt a versenyhelyzetet, amelyet - az élethez hasonlóan - a gazdasági élet szereplői maguk is befolyásolhatnak.

Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi és kereskedelmi beszámolókból (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, piackutatási jelentés), a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.

A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.

Referenciáink:

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A program nemzetközi diákversenyen (Bespirited.uk) és vállalati tréningen bizonyította már hatékonyságát.