Factory - Production Management

A Factory szimulációban a résztvevő csapatok egy virtuális mezőgazdasági gépgyár irányítását veszik kezükbe, mint termelésért felelős menedzsment csapat. Adatokat kell elemezni, döntéseket hozni, illetve optimalizálni. Cél a gyár eredményes és hatékony működtetése, és az eredményességi index maximalizálása.

A szimuláció egy vágóasztalokat, trélereket és egyéb kombájn alkatrészeket gyártó és leszállító vállalat működését modellezi. A vállalat egy nemzetközi konszern része, de az eredményes működésért és döntéseiért önállóan felelős, független gazdasági egység. A késztermékeket, amit le kell gyártani, a vállalati konszern rendeli meg. Mivel vállalaton belül szállítjuk le a termékeket, ezért az árakat az anyavállalat határozza meg.

A termelésen kívül a csapat feladatához tartozik még a Humán Erőforrás menedzsment (HR), a nyersanyagok és az eszközök beszerzése, a Kutatás és Fejlesztés (K+F) és a termék minőségének felügyelete, termékfejlesztési és beruházási projektek indítása és mindezekhez tartozó pénzügyek kézben tartása.

A Factory szimulációs szoftver működése röviden:

  • A diákok csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális cég vezetését.
  • A virtuális vállalatot éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják. A döntések eredményeiről a írásos jelentést ad a szoftver, ezenkívül a főbb mutatókat (megtérülések, termelés, profit, Cash flow, forgalom stb.) grafikonon is ábrázolja a program.
  • szoftver beállításai széleskörűen változtathatók a kereslet, a beszerzési árak, bérrugalmasság, hitelfeltételek és számos további tényező esetében.
  • A szimulációban a sikeres működést több tényező együttes vizsgálatával értékeljük: profitabilitás, minőség, termelési terv teljesítés, megrendelések teljesítése.

A játék előnyei és tanulási pontjai:

  • A program lehetőséget ad arra, hogy az alapvető termelésmenedzsment ismereteket a szimuláció résztvevői gyakorlatias módon alkalmazzák, és betekintést nyerjenek a gyártás és irányítás stratégiai kérdéseibe.
  • A program felépítése segít a gazdasági és műszaki tanulmányokat hallgató diákok ismereteinek szintetizálásában és a gyakorlatba történő átültetésében.
  • A Factory számos tényező együttes működtetését kívánja meg, ahogyan ez a való világot általában jellemzi. A körültekintő, gondos tervezés a játék során is nélkülözhetetlen.
  • Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi és termelési, értékesítési beszámolókból (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, piackutatási előrejelzés), a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.
  • A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása itt is elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.