ElectriCity - Utility Management

A játék idejére a résztvevők egy elképzelt áramszolgáltató vezetését veszik át, ahol adatokat kell elemezni, döntéseket hozni, illetve stratégiát meghatározni. Cél a vállalat eredményes működtetése. A szolgáltatás helyének (mely földrajzi régió) és piacának (melyik fogyasztói csoport) meghatározása, az árak és a marketing kiadások a résztvevők feladata.

Noha a műszaki kérdések az áramszolgáltatásban nagyon fontosok, ebben a játékban, ahol a piac és a pénzügyek modellezésén van a hangsúly, ezeket egyszerűsítve kezeljük. Az áramszolgáltatáshoz három “műszaki jellegű tényező” szükségeltetik: az infrastruktúra biztosítása, műszaki dolgozók, illetve maga a megvett energia. A szimuláció során operatív és periodikus döntések mellett különböző váratlan események történhetnek, melyekhez való megfelelő alkalmazkodás szintén a vállalat vezetésére van bízva. Az állandó - periodikus döntések mellett különböző projektek elindításáról is dönteni lehet (például: nemzetközi beszerzési akkreditáció, saját erőmű program, IT és raktár outsourcing, marketing ügynökség stb.) 

Az áramszolgáltatói piac alapvetően két + két szereplőből áll, egyrészt az energiát előállító erőművekből, másrészt az energiát elfogyasztó vevőkből. A másik két szereplő az energiát elosztók, a Nemzeti Villamos Művek, vagyis nevezzük őt nagykereskedőnek, aki a nagyfeszültségű energia szállításáért felel, és a helyi áramszolgáltatók, akiknek a fogyasztók kiszolgálása és a végelosztás a feladatuk.

Az ElectriCity szimulációs szoftver működése röviden:

  • A diákok csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális áramszolgáltató vállalat vezetését.
  • A virtuális vállalat éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják. A döntések eredményeiről írásos jelentést ad a szoftver, ezenkívül a főbb mutatókat (profit, Cash flow, forgalom, piaci részesedés stb.) grafikonon is ábrázolja a program.
  • A szoftver akár 8 periódust is képes modellezni.

A játék előnyei és tanulási pontjai:

  • A program összetettsége segít a pénzügyi tanulmányokkal foglalkozó hallgatók ismereteinek szintetizálásában és a gyakorlatba történő átültetésében.
  • A játék érzékelteti azt az energia piaci versenyhelyzetet, amelynek az energia szolgáltatók maguk is aktív részesei.
  • Az ElectriCity számos tényező együttes működtetését kívánja meg, ahogyan ez a világot általában jellemzi. A körültekintő, gondos tervezés ezen játék során is nélkülözhetetlen.
  • Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi és kereskedelmi beszámolókból (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, piackutatási jelentés), a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.
  • A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása itt is elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.