Clinics - Healthcare Business

A szimuláció egy közepesen nagy, 220 ágyas, elképzelt kórház és rendelőintézet működését modellezi. A betegségkezelés, mint „piac” világtendenciáknak megfelelően növekvő trendet mutat. A betegek szabad kórházválasztással élnek, ami aktív marketing és értékesítési munkát feltételez a kórházi vezetés részéről. A játék során meghozandó döntések, illetve a jelentésben az eredmények a következő kategóriákba sorolhatók: marketing és értékesítés, fejlesztések, beruházások, beszerzések, pénzügyek, piaci információk, rendkívüli események, projektek, eredményességi index.

A marketing a játékban két elemből áll: termék és szolgáltatás szortiment kiválasztása, valamint PR és lobby tevékenység. A diákok a korház vezetése során döntéseket hozhatnak a fekvő -, és a járó beteg osztályok megnyitását, fejlesztését, átalakítását illetően. Az üzemeltetéshez, a gyógyító munkához három fő tényező szükségeltetik: anyagok biztosítása (gyógyszerek, kötszerek), szakmai személyzet (orvosok és nővérek), műszerek és gépek. A diákok dönthetnek az orvosok tekintetében felvételről, elbocsátásról, bérekről. Nagy hangsúlyt kap a játékban a tervezés, hiszen meg kell tervezni a kapacitás mellett a várható betegszámot. Kiemelten ajánljuk orvosi tanulmányokat végző diákok részére, azzal a céllal, hogy az alapvető gazdasági összefüggéseket elmélyítsék a program által.

A Clinics szimulációs szoftver működése röviden:

 • A diákok csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális kórház igazgatását.
 • A virtuális kórház működését éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják. A döntések eredményeiről írásos jelentést ad a szoftver (mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás stb.).
 • A szoftver beállításai széleskörűen változtathatók például a szezonalitás, árak, bérek, fluktuáció tekintetében.
 • A szoftver akár 8 periódust is képes modellezni.

A játék előnyei és tanulási pontjai:

 • A játék során több tervezési feladattal is szembesülnek a diákok, miközben a problémák megoldásához közelednek.
 • A program alapvető gazdasági tevékenységektől, vagyis a vállalat irányításából származó legfontosabb stratégiai pontoktól egészen speciális helyzetekig bemutatja a menedzsment döntések sokszínűségét.
 • Bemutatja az összefüggéseket a hagyományos gazdasági döntések és a kórház eredményessége között.
 • A program megfelelően összetett ahhoz, hogy a tanulók ismereteit szintetizálja és átültesse a gyakorlatba.
 • Mivel egy nagyobb gazdasági egység működését modellezi, a játék érzékelteti azt a versenyhelyzetet, amelyet - az élethez hasonlóan - a gazdasági élet szereplői maguk is befolyásolhatnak.
 • Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi és kereskedelmi beszámolókból (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, piackutatási jelentés), a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.
 • A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.